Blog

7 Ekim 2019

YDS SINAV REHBERİ

Ülkemiz, genç nüfus oranın dünya genelinde en yüksek olduğu ülkelerden biri konumundadır. Büyük bir potansiyel taşıyan bu güç, son yıllarda ülkenin hemen her şehrinde açılan üniversitelerin yoğun bir şekilde eğitim hayatını canlandırmasıyla beraber potansiyelden gerçek bir güce dönüşmeye başlamıştır. Büyük bir hızla artan üniversite ve üniversite öğrencisi sayısı beraberinde yoğun bir rekabeti de getirmiştir. Söz konusu rekabet ortamında öğrencilerin, diğer öğrencilerden ayrılmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri yüksek lisans eğitimi almak olmaya başlamıştır. Öğrencilerin yüksek lisans eğitimi için bir takım yeterlilikleri kazanmaları ve kriter olarak belirlenmiş olan sınavları başarı ile geçmiş olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans eğitimi için ön koşul olarak kabul edilen sınavlar arasında belki de en önemlisi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’dir. YDS, yılda ilkbahar ve güz dönemleri olmak üzere yılda iki kez yapılan bir sınavdır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YDS, ülkemizde faaliyet gösteren pek çok yüksek öğretim kurumunun, yüksek lisans eğitimi için şart koştuğu bir sınavdır. Toplam on bir bölümden oluşan YDS’de kelime bilgisi, gramer, cloze test, cümle tamamlama, İngilizce – Türkçe çeviri, Türkçe – İngilizce çeviri, paragraf tamamlama, anlam bütünlüğünü bozan cümle, karşılıklı konuşmalar, yakın anlamlı cümleler ve okuma parçaları soruları bulunmaktadır. Toplam seksen sorudan oluşan sınavda doğru verilen her cevap için öğrenciler 1,25 puan almaktadır. Her bir üniversitenin yüksek lisans eğitimi YDS sonuç kriteri farklılık göstermekle birlikte sınavda sağlanacak yüksek başarı adayları rakiplerinin önüne geçirmeye yardımcı olacaktır. Üniversitelerin yüksek lisans eğitim kriteri olmak dışında pek çok devlet kurumunun kendi bünyesinde tertiplemiş olduğu kurum sınavları çerçevesinde de YDS kriter olarak kabul edilmekte, YDS yeterliliğini almamış olan adayların kurum sınavlarında seviye atlaması mümkün olmayabilmektedir. Türkiye’nin seksen bir ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan sınav merkezlerinden sınav başvurusu yapılabilmektedir. Genel itibariyle YDS hazırlık kursları, hazırlık sınıflarına aldıkları öğrencilerin intermediate seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmasını beklemektedir. Buna ek olarak seviyesi yeterli olmayan öğrenciler için özel kurslar mevcuttur. ÖSYM tarafından YDS geçerlilik süresi sınırsız olarak açılmış olsa da bazı üniversitelerde bu durum değişiklik göstermektedir. Adayların bu konuda dikkatli olması gerekmektedir.

 

 

 

Ankara İngilizce Kursu, Ankara YDS Kursu, Ankara YDS Kursu Kızılay, Genel , ,
About Boğaziçi İngilizce

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir