Blog

7 Ekim 2019

İNGİLİZCE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Dünya üzerinde en yaygın şekilde konuşulan diller arasında birinci sırayı hiç şüphesiz İngilizce almaktadır. İngilizce’nin bu denli yaygın bir dil olmasının sebebi tabii ki başta İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Anglosakson kültürün dünyaya yön veren kültür olma niteliğidir. Coğrafi keşiflerden sanayi devrimine uzanan süreçte İngiltere Krallığı dünyanın büyük bölümünü egemenliği altına almış, bu süreç içinde gittikleri yerlere kültürlerini ve dillerini de empoze etmeyi ihmal etmemiştir. Afrika’dan Amerika’ya, Asya’dan Okyanusya’ya kadar çok geniş bir alan yayılan İngiliz dil coğrafyası, kültürün ve medeniyetin taşıyıcılığı rolünü üstlenmiş, dünyanın siyasi ve sosyal anlamda şekillenmesinin ön ayağı olmuştur. On sekizinci yüzyıl sonlarına kadar dünyaya egemen olan İngiliz kültürü, bu tarihlerde kendi içinden Amerikan kültürünü doğurmuş ve tarih sahnesine yeni ve teşkilatlı bir güç katılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşundan dünya savaşlarına kadar geçen sürede, Amerika Birleşik Devletleri büyük bir atılım yaparak dünyanın bir numaralı süper gücüne dönüşmüş ve bu özelliğini günümüze kadar taşımayı başarmıştır. Söz konusu durumdan ötürü Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin başı çektiği süper güçler tüm dünya genelinde kendi medeniyet seviyesini belirleyerek başka toplumların da İngilizce öğrenme gereksinimini açığa çıkarmıştır.

Günümüzde eğitimden sağlığa, diplomasiden teknolojiye, sanayiden beşerî bilimlere kadar toplumsal, siyasal, teknik ve sosyal alanların tamamını domine eden İngiliz dili, öğrenilmesi zorunlu bir dil haline gelmiştir. Artık dünyanın neresinde olursa olsun, bireyler ana dillerinin yanında İngilizce dilini de akıcı ve anlaşılır şekilde konuşmak, okumak ve yazmak zorunluluğundadır. Özellikle üniversite eğitiminde gerekliliği bir kat daha artan İngilizce, akademilerin ortak dili konumundadır. Yayınlanan tezler, makaleler, araştırmalar ve pek çok gelişim programları İngilizce kaynaklı olarak akademik çevrelerin karşısına çıkmaktadır. Bununla birlikte sanayi ve teknolojinin ortak dilinin İngilizce oluşu, teknik ilerleme sağlamak isteyen toplumların, şirketlerin ya da bireylerin İngilizce’yi öğrenme zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.

İngilizce’nin kolay öğrenilebilir olması, ulaşılabilirlik sınırlarının oldukça geniş olması, dünya nüfusunun büyük kısmını oluşturan İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin ana dillerinin İngilizce olması, ana dil dışında 1 milyara yakın bir nüfusun İngilizce’ye ana dil seviyesinde hâkim olması gibi faktörler İngilizce eğitim düzeyinin artmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda İngilizce öğrenmek, bireyleri sosyal yaşam ve istihdam alanlarında bir adım öne çıkaran bir faktör olma özelliğindedir.

Boğaziçi İngilizce Kursu, En Hızlı İngilizce Öğrenme Teknikleri, En İyi İngilizce Kursu Ankara, Genel , ,
About Boğaziçi İngilizce

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir