Genel

7 Ekim 2019

YDS SINAV REHBERİ

Ülkemiz, genç nüfus oranın dünya genelinde en yüksek olduğu ülkelerden biri konumundadır. Büyük bir potansiyel taşıyan bu güç, son yıllarda ülkenin hemen her şehrinde açılan üniversitelerin yoğun bir şekilde eğitim hayatını canlandırmasıyla beraber potansiyelden gerçek bir güce dönüşmeye başlamıştır. Büyük bir hızla artan üniversite ve üniversite öğrencisi sayısı beraberinde yoğun bir rekabeti de getirmiştir. Söz […]

Ankara İngilizce Kursu, Ankara YDS Kursu, Ankara YDS Kursu Kızılay, Genel
7 Ekim 2019

İNGİLİZCE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Dünya üzerinde en yaygın şekilde konuşulan diller arasında birinci sırayı hiç şüphesiz İngilizce almaktadır. İngilizce’nin bu denli yaygın bir dil olmasının sebebi tabii ki başta İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Anglosakson kültürün dünyaya yön veren kültür olma niteliğidir. Coğrafi keşiflerden sanayi devrimine uzanan süreçte İngiltere Krallığı dünyanın büyük bölümünü egemenliği altına almış, bu […]

Boğaziçi İngilizce Kursu, En Hızlı İngilizce Öğrenme Teknikleri, En İyi İngilizce Kursu Ankara, Genel
7 Ekim 2019

HIZLI İNGİLİZCE ÖĞRENME TEKNİKLERİ

İngilizce eğitimi, her geçen gün önemini arttırmakta gerek akademik düzeyde gerekse endüstriyel bağlamda ilerleme kaydetmek için olmazsa olmaz bir şart haline gelmektedir. İngilizce öğrenimi, uzun uğraşlar gerektiren, emek isteyen, zorlu bir sürece tekabül etmektedir. Türkiye, ikinci dil öğrenimi konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olmasına rağmen yine de İngilizce öğrenimi konusunda daha çok boyutlu tekniklere […]

Ankara İngilizce Kursu, Boğaziçi İngilizce Kursu, En Hızlı İngilizce Öğrenme Teknikleri, En İyi İngilizce Kursu Ankara, Genel, Kızılay Dil Kursu, Kızılay İngilizce Kursu
7 Ekim 2019

TOEFL REHBERİ

Dünyanın en yaygın şekilde kullanılan dili olma özelliği taşıyan İngilizce, ticaretten sağlığa, eğitimden diplomasiye kadar pek çok alanın ortak dili niteliğindedir. Özellikle üniversite eğitiminin olmazsa olmaz bir parçası olan İngilizce dil yeterliliği, pek çok ülkede öğrencilerin üniversiteye kabul şartları arasında bulunmaktadır. Pek çok üniversite İngilizce dil yeterliliğini çeşitli sınavlarla ölçme ve değerlendirmeye almaktadır. Üniversite kurumlarının […]

Boğaziçi İngilizce Kursu, Genel, TOEFL
7 Ekim 2019

IELTS SINAV REHBERİ

İngilizce dil yeterliliği konusunda dünyanın çeşitli ülkeleri gerek üniversite eğitimi kabulü aşamasında gerekse vatandaşlık işlemleri hususunda farklı dil yeterlilik kriterleri belirlemektedir. Özellikle İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkeler konuşma, yazma ve okuma başlıkları altında çeşitli amaçlara yönelik dil yeterlilik sınavları yapılmakta ve sınav başarıları vatandaşlık işlemlerinden öğrenci burslarına kadar geniş bir yelpazede ön koşul […]

Ankara İngilizce Kursu, Genel, IELTS
15 Ağustos 2018

Genel İngilizce

EĞİTİM SAATLERİ, PROGRAMIMIZ VE ÖĞRETMENLERİMİZ HAKKINDA Boğaziçi İngilizce Europass ( Avrupa Dil Portfolyosu ) standartına bağlı kalarak dünya genelinde kabul edilen 6 seviye üzerinden eğitim vermektedir. Boğaziçi İngilizce Eğitim Kurumu olarak her seviyede 88 saat + 132 saat olarak, toplamda 220 saat eğitim veriyoruz. Ücretsiz verilen Boğaziçi İngilizce kaynakları ile birlikte yabancı ve Türk öğretmenler […]

Genel
9 Ağustos 2018

HAZIRLIK ATLAMA SINAVI NEDİR?

HAZIRLIK ATLAMA SINAVI NEDİR? Hazırlık Atlama Sınavı, üniversitelerin İngilizce eğitim veren bölümlerinin İngilizce okutulan dersleri anlayabilmeniz ve sorun yaşamamanız için, bir yıl boyunca temel İngilizce eğitimi verilen hazırlık sınıflarına ihtiyaç duyup durmadığınızı belirleyen bir sınavdır. Pek çok bölüm için bu İngilizce eğitimi zorunludur ve hem seviyenizi ölçmek, hem de İngilizce bilginizin yeterliliğini ölçmek amacıyla yapılır. […]

Genel